Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly

 


Vážení rodiče, milí žáci,

ti z Vás, kteří nejste přihlášení na Škole v pyžamu, mi každý den, prosím, posílejte vypracované úkoly na e-mail hudecova@zssvisle.cz. Děkuji a přeji pevné zdraví a mnoho sil. Hudecová

 

 

7. 5. 2021

Prvouka

 • Dokončit list do prvouky

Český jazyk

 • List – udělat cv. 4
 • + z listu udělat cv.a) Pob__t u moře…

Matematika

 • PS str. 24/cv. 4
 • PS str. 24/cv. 3 dokončit
 • Do sešitu vypočítat:

(2.9)+400

(5.8)+500

(54:6)+600

600+5.5

842-6.7

90+(250-40)

470-(90+80)

15-40:4

6. 5. 2021

Český jazyk  

 • List, který jsme so rozdali ve škole – udělat cv. 2 – V__ří houkání b__lo vel__ce sl__šet…. 
 • Uč. str. 89/cv. 5 – na fólii pouze doplnit i,í / y, ý 

Matematika  

 • PS str. 24/cv. 3 pouze 1 květinu 
 • Do sešitu vypočítat 

(6.80)+300
(6.20)+800
(7.60)-400
500-(4.50)
900-(6.50)
(94-42)+24
(39+41)-20
(70-58)+40
5.8+15
9.9+9
 

Psaní  

 • Str. 22 – 6 řádků  

Čtení  

 • Natrénovat čtení v čítance str. 142, 143 UP A BABIČKA MOTYČKA – ve škole zkouším na známky!  
 • STRÁNKY SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA STÁŘÍ ČÍTANKY 

5. 5. 2021

Psaní  

 • Str. 21 dokončit  

Český jazyk  

Matematika  

 • PS str. 24/cv. 1 
 • Do sešitu vypočítat tyto příklady: (vždy má přednost závorka a příklady na násobení a dělení) 

500 + (6.10) 

90+(250-40) 

470-(90+80) 

900-(500-300) 

880-(4.5)
70:7 +340 

150 + 3.5
420 + 8.6 

740-56:8 

510+9.8 

4. 5. 2021

Český jazyk

 • PS str. 26/cv. 1
 • Uč. str. 89/cv. 1 přečíst bubliny příbuzných slov + přečíst modrý rámeček
 • Pracovní list, který jsme si rozdali ve škole – červeně vybarvit rámeček (výr X vír; výří X víř)
 • Pracovní list, který jsme si rozdali ve škole – udělat cv. 3 – z obláčků složte slova a použijte ve větách

Matematika

 • Dokončit obvod trojúhelníku – list ze včera
 • Do sešitu vypočítat: (nezapomeň na dnešní datum, a přepište délky stran a načrtněte tužkou zadané útvary)

Vypočítej obvod trojúhelníku, pokud víme, že strana AB = 6 cm, strana BC = 5 cm a strana CA = 4 cm.

Vypočítej obvod čtverce, pokud víme, že strana a = 12 cm

Vypočítej obvod obdélníku, pokud víme, že strana AB = 6 cm a strana BC = 8 cm.

 • Vypočítej do sešitu:

88:8
56:4
95:5
72:4
40:2
68:4
91:7
51:3

Psaní

 • Str. 21 – přepsat básničku

3. 5. 2021

Český jazyk

 • List, který jsme si rozdali ve škole – cv. 2 Vychlazené v__no, děti raodstně v__skaly
 • PS str. 25/cv. 4 + přečíst a červeně vymalovat rámeček u tohoto cvičení

Matematika

 • Pracovní list, který jsme si rozdali ve škole – obvod trojúhelníku – barevně vyznačit jak se obvod počítá + vyplnit přiložené příklady na 1. listu a z druhého listu pouze 3 cvičení 

Prvouka

 • Pracovní list, který jsme si v pátek rozdali ve škole - udělat cv. 2

23. 4. 2021

Český jazyk

 • Seznámit se s vyjmenovanými slovy po V uč. str. 86/cv. 1 na fólii
 • PS str. 24/cv. 1, 2 nahoře
 • Nauči se vyjmenovaná slova po V

Matematika

 • PS str. 46/cv. 4, 5, 6
  • Ve cv. 4 pracujte s učebnicí na str. 116 nebo 131
  • Ve cv. 5 změřte doma dveře, stůl, pokojíček
 • Do sešitu vypočítejte tyto příklady (nezapomeňte na datum 23.4.)

28:9

32:6

92:9

23:3

45:8

44:7

22. 4. 2021

Český jazyk

 • Uč. str. 84/cv. 4 do sešitu + modře vyznačit měkké i, í a červeně vyznačit tvrdé y, ý (nezapomeňte na dnešní datum a napsat str. 84/cv.4)
 • Uč. str. 84/cv. 2 na fólii

Čítanka

 • Str. 131 přečíst

Písanka

 • Str. 18 celá strana 

Matematika

 • PS str. 46/cv. 1, 2, 3 – Pracujeme s pravítkem! 
 • Vypočítej do sešitu (nezapomeň na dnešní datum 22. 4.)

40:9
58:9
87:8
36:8
33:7
50:7

21. 4. 2021

Matematika

 • PS str. 33/cv. 5, 6

Český jazyk

 • PS str. 23/cv. 3, 1

Čítanka

 • str. 130 přečíst

 

20. 4. 2021

Čítanka
- Str. 129 přečíst
 
Písanka
- Str. 17 – celá
 
Český jazyk
- PS str. 22/cv. 3
- PS str. 23/cv. 1, 2 + přečíst bubliny příbuzných slov v uč. str. 84
 
Matematika
- PS str. 33/cv. 1, 2, 3, 4

19. 4. 2021

Český jazyk
PS str. 22/cv. 1, 2 + v učebnici str. 83 přečíst bubliny příbuzných slov
 
Matematika
PS str. 33/cv. 7, 8
 
Prvouka

PS str. 55 celá

 

9. 4. 2021

Zavěšuji Vám sem zprávu, kterou jste všichni obdželi do e-mailu.

Vážení rodiče,

zasíláme Vám informace k organizaci zahájení výuky od 12. 4. 2021

   1. stupeň:

- třídy B v 1. – 5. ročníku: prezenční výuka v lichém týdnu (od 12. 4. 2021)
 

- Organizace nástupu žáků:
- žáci, kteří se budou testovat samostatně za dohledu pedagogických pracovníků, mají sraz před školou v tomto čase:
7:40 h – 5.r., 4.r.
7:45 h – 3.r., 2.r.
7:50 h – 1.r.
- žáky odvede do školy třídní učitel

- žáci s rodiči, kteří chtějí být nápomocni dítěti s testováním mají sraz před školou v tomto čase:

8:00 h - žáci 1. a 2.r.

8:10 h – žáci 3. a 4.r.

8:15 h – žáci 5.r.
- žáky s rodiči vyzvedne třídní učitel a doprovodí k testování, které proběhne v přidělených třídách

- Testování žáků:

- bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny.

K testování bude používán neinvazivní antigenní test Singclean.
Proces testování si můžete prohlédnout na přiloženém letáku i na následujícím odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s .
Testování bude probíhat ve třídách za asistence třídních vyučujících, vychovatelek ŠD, asistentek pedagoga.

 

- Školní družina bude v den nástupu do školy tj. 12. 4. 2021 (19. 4.) ráno zavřená.
Odpoledne a v dalších dnech probíhá běžný provoz.

 

- Obědy

- stravu mají žáci na prezenční výuce automaticky přihlášenou

- bližší informace zašle školní stravování

 

- Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin

- část výuky bude probíhat venku (podle klimatických podmínek)

-  budou zachovány homogenní skupiny žáků včetně školní družiny

- v době prezenční výuky platí povinnost žáků nosit chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 ve všech prostorách školy, včetně výuky (látková rouška již nestačí) a povinnost účasti žáků na testování antigenními neinvazivními testy 2x týdně

 

V příloze mailu najdete informace MŠMT

Současně Vás žádáme o sdělení těchto informací:
a) Budete asistovat Vašemu dítěti ve škole u testování?
b) Bude Vaše dítě (žák 1.-3.ročníku) navštěvovat školní družinu při rotační prezenční výuce?

Uvítáme Vaši rychlou odpověď třídnímu vyučujícímu.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Fryštacký

ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13

Český jazyk

 • PS str. 19/cv. 5
 • PS str. 20/cv. 1
 • Uč. str. 77 přečíst bubliny příbuzných slov + modrý rámeček

Matematika

 • PS str. 31/cv. 3 (počítáme tak, že si zakryjeme nulu, vznikne příklad, který umíme vypočítat a poté nulo dopíšeme)

Prvouka

 • PS str. 53 – namalujte obrázky

8. 4. 2021

Český jazyk

 • Uč. str. 76 – bubliny příbuzných slov 
 • Uč. str. 76/cv. 2 na fólii
 • PS str. 19/cv. 1, 2, 3

Matematika

 • Do sešitu napište následující příklady na dělení a násobení (nezapomeňte na dnešní datum 8. 4.)

90:5

40:2

85:5

33:3

36:2

42:3

54:3

72:6

98:7

60:4

 

17.8

19.3

12.8

15.7

12.6

2.16

4.19


7. 4. 2021

Angličtina 7. 4. Kopecká
Dobrý den, dnes byla online hodina. Všechny zúčastněné děti chválím. Kdo na hodině nebyl, má zadání a úkol zde. 

V učebnici na str. 36 je hra, kterou si hrají Jack a Polly. Jsou tam obrázky šesti obličejů. Jack si vybere jeden obličej a řekne          I´ve got pink hair.  Já mám růžový obličej. Polly se podívá na obrázky, najde obličej s růžovými vlasy a říká Number 4. Číslo 4. Jack říká No. I´ve got pink hair and orange eyes.  Polly povídá Oh! Number 1.  O! Číslo 1!  Zkuste také zahrát tuto hru. Vyberete si nějaký običej. Nejdříve řeknete jaké má vlasy. Potom přidáte další větu, jaké má oči. 

Nové učivo. Naučili jsme se slovesa         see  vidět,          hear   slyšet,             taste      ochutnat,           smell     cítit      ,              touch   dotknout se. 

V učebnici na str. 37 si přečtěte a poslechněte, co Spike říká. Najdete to na you tube happy house 2 unit 4 The five senses.

Úkol - PS str. 34 - přečti a udělej fajfku nebo křížek. Ruby  se ptá Can you .....  see it?   Vidíš to?     Can you smell it?  Cítíš to?  A tak dál pokračuj. 

AJ - Zbožínková - 7.4.
Dnes si do slovníčku napiš slovíčka z přílohy.

Z pracovního sešitu si udělej str. 31 podle následujícího poslechu.

Do školního sešitu si napiš popis myšky. Pokud chceš, tak si obrázek myšky pak můžeš i nakreslit :)
Topic: Popis 7.4.
I´m a mouse. Já jsem myš.
I´ve got a tail. Já mám ocas.
I´ve got big teeth. Já mám zuby.
I´ve got two big ears. Já mám dvě velké uši.

V pátek se uvidíme online přes Teams – připoj se v 8:45 v místnosti 3.AB AJ.

Český jazyk

 • PS str. 18/cv. 3, 4+ červeně vybarvit rámeček

Matematika

 • Do sešitu napište následující příklady (nezapomeňte na dnešní datum 7.4.)

52:4

38:2

99:9

78:6

84:7

60:5

56:4

64:4

90:5

51:3

45:3

91:7

34:2

96:8

76:4

Psaní

 • Písanka str. 15 – dokončit

Čtení

 • Čítanka str. 121 – přečíst

6. 4. 2021

Angličtina 6. 4. Kopecká
Dobrý den děti, vítám vás po Velikonocích. 

Dnes máte za úkol v pracovním sešitě stranu 33. Vybarvěte, barvy použijte ty, které máte v rámečku. Potom dopište barvy do vět, které jsou pod obrázkem. Na třetím řádku na začátek věty musíte dopsat také sloveso Já mám - ale anglicky. Na čtvrtém chybí Já mám a také slovíčka oči a vlasy. Vše dopište podle předchozích vět. Pošlete. 

Zítra budeme mít online hodinu v 8. 00 hodin. Těším se na vás. 


AJ - Zbožínková - 6.4.
Vítám vás po Velikonocích :)

Dnes bude stačit jen poslouchat - poslechněte si příběh z učebnice str. 34 na tomto videu.

V příloze posílám text, zkuste si jej přečíst (najdete jej i ve videu).

V pátek se uvidíme online přes Teams.

Český jazyk

 • PS str. 18/cv. 2 a 2 a)
 • Uč. str. 75/cv. 4 na fólii

Matematika

 • Do sešitu opište následující příklady, nezapomeňte na dnešní datum 6. 4.
 • Jak počítat?
  • vzpomeňte si, jak jsme rozkládali příklady typu: 7.16=7.10+7.6=70+42=112
  • 34:2= číslo 34 rozložíme na 20 a 14 (na 20, protože je to nejvyšší násobek 20, na 14 protože 20+14 nám dá výsledek 34)
  • 34:2=(20:2)+(14:2)=10+7=17
  • 39:3=číslo 39 rozdělíme na 30 a 9, protože číslo 30 je nejvyšší násobek čísla 3 a na 9 protože 30+9=39
  • 39:3=(30:3)+(9:3)=10+3=13
  • odkaz na názorné počítání https://drive.google.com/file/d/1Fdorh5FZswzUkKowvPeYrj1byged2oPE/view?usp=sharing  
 • 75:5
  88:8
  39:3
  56:4
  95:5
  72:4
  91:7
  57:3
  68:4
  24:2
  90:6
  84:7
  72:6
  36:2
  60:4

Psaní

 • Písanka str. 15 – přepsat básničku

Čtení

 • Čítanka str. 120 – přečíst

31. 3. 2021

Od čtvrtku 1. 4. do pondělí 5. 4. je volno. Přeji hezké Velikonoce :-). A úkoly na tyto dny?

Opakovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P.
Opakovat násobilky.
Odpočinout si.

Hezké jarní dny, Hudecová

Český jazyk

 • Uč. str. 74/cv. 4 na fólii
 • Uč. str. 75 – přehled příbuzných slov v bublinách + modrý rámeček
 • PS str. 18/cv. 1 a 1 a) – pád nad slovo netopýr nepište

Matematika

 • PS str. 28/cv. 4
  • Dělení 10: kolik nul má číslo 10, kterým dělíme? Pouze 1 nulu, proto 1 nulu škrtneme i v prvním činiteli  a máme výsledek, př. 800:10 = 80
 • PS str. 31/cv. 5, 6

Psaní

 • Písanka str. 14 celá

Pracovní činnosti

 • Namalujte / vytvořte / vyrobte něco velikonočního nebo vyfoťte jakou jste pomáhali mamince dělat velikonoční výzdobu.

30. 3. 2021

Angličtina 30. 3. Kopecká
Dobrý den, milé děti, dnes si udělejte zápis do školního sešitu. Bude to člen a, an. My už jsme si o něm povídali ve škole. Používali jsme ho, když jsme se učili o zvířátkách. Říkali jsme si a dog,  nějaký pes.  Dáváme ho před věci, které jsou v jednotném čísle. 

Do sešitu si napište Topic: Člen a, an

Před názvy věcí v jednotném čísle dáváme člen a nebo an. 

- člen a  použijeme před souhláskou - např. a dog, a cat, a nose

- člen an  použijeme před samohláskou (a, e, i, o, u)  - např. an orange, an icecream 

I´ve got a dog.   Já mám psa.

I´ve got a small nose.   Já mám malý nos. 

I´ve got an orange book.  Já mám oranžovou knihu. 

- v množném čísle člen nedáváme 

 I´ve got blue eyes.  Já mám modré oči. 

Zítra 31. 3. máme v 8 00 hod online hodinu, všechno si procvičíme. Nastavte si třídu Angličtina Kopecká a kdo ještě s námi minule nebyl, musíte tam vložit přihlašovací mail. 


AJ - Zbožínková - 30.3.
Milí žáci,
dnes si pustíme básničku v učebnici str. 35 (ke str. 34 se vrátíme po Velikonocích).

Pusť si následující video.
Paní učitelka ti vysvětlí, co je v básničce napsáno. Zkus si ji zopakovat.
Uslyšíš nová slovíčka – blond hair = blond vlasy, red hair = zrzavé vlasy (samotné slovíčko red = červená).
Básničku si můžeš pak samostatně pustit tady.

Z prac. sešitu si udělej str. 32.

Ve středu 31.3. v 7:50 vyzkoušíme hodinu přes Teams. Sejdeme se v 7:50 v místnosti 3.AB AJ. Pokud to někomu nepůjde, tak se nic neděje, pošlu vám pak úkoly i do školy v pyžamu.

Český jazyk

 • PS str. 17/cv. 2, 3 – pýcha, pytel, pysk
 • Uč. str. 74/cv. 2 na fólii

Český jazyk – SLOH

 • PS str. 13/cv. 1, 2 slohové cvičení
  • Cvičení 2 – seřaďte informace, jak jdou správně za sebou: Rozloučím se / Ohlásím nehodu a místo. / Pozdravím a představím se. / Vytočím 155.

Matematika

 • PS str. 28/cv. 2, 3, 5

Čtení

 • Čítanka str. 118, 119 přečíst

29. 3. 2021

Český jazyk

Matematika

 • PS str. 28/cv. 1 – nezapomeňte, že kolik nul zakryjete, tolik jich musíte připsat
  • Násobení deseti je stejné, jako násobení 1, ale k výsledku dopíšeme nulu

Prvouka

 • PS str. 52 (k vyplnění Vám pomůže uč. str. 58, 59)

26. 3. 2021

Angličtina 26. 3. Kopecká
Dobrý den děti,  v minul daé hodině online jsme si procvičovali části obličeje, to vám šlo moc hezky. Říkali jsme si

větu  I´ve got - já mám.  I´ve got big eyes.   Mám velké oči.   A další větičky. 

Dnes si budete zapisovat slovíčka do slovníčku.  Vezměte si sešit - slovníček AJ,  napište Lekce 4 a zapište si slovíčka ze 

4. lekce, která najdete v pracovním sešitě na straně 82 / Unit 4.  Dnes stačí napsat polovinu slovíček. Začněte slovíčkem big, skončete u Look at my .... 

Další úkol bude opakovací, je to říkanka v učebnici na str. 35, I´ve got brown hair. Máte ji na CD v PS, říkejte si s dětmi a potom zkuste říkat sami. Poslední věta v říkance What about you?     znamená A co ty?      vyslovuje se /wot ebaut ju/  

Pěkný pátek a hezký víkend. 

AJ - Zbožínková - 26.3.
Do školního sešitu si napiš:
Topic: I´ve got 26.3.
I´ve got (čteme aiv got)  = Já mám

- před názvy věcí dáváme člen a nebo an
- člen a použijeme před souhláskou – např. a cat
- člen an použijeme před samohláskou (a, e, i, o, u) – např. an orange

I´ve got a dog. Já mám psa.
I´ve got an apple. Já mám jablko.

- v množném čísle člen nedáváme:
I´ve got brown eyes. Já mám hnědé oči.

Vzpomeň si na to, jak jsme minule popisovali klauny. Přečti si následující popis klaunova obličeje (čti i nahlas). Zkus si věty pro sebe přeložit (nemusíš zapisovat).
I´ve got a white mouth. I´ve got a pink face. I´ve got blue eyes. I´ve got a red nose. I´ve got pink ears. I´ve got green hair.
Podařilo se ti věty přeložit? Podívej se do přílohy a zkontroluj si :)

Český jazyk

 • Přepište do sešitu slova a věty a určete slovní druhy (nezapomeňte na nadpis Slovní druhy a dnešní datum 26. března)
  • Kéž, devatero, zdravě, skáče, a, ťuk ťuk, k, kolo, ale, červený, ten
  • Emil myje po jídle talíře.
  • Sova létá neslyšně.
  • V pokoji máme moderní nábytek.

Matematika

 • PS str. 29/ cv. 3 – násobilka čísla 100? Je stejná jako násobilka 1, akorát musíte přidat 2 nuly
 • PS str. 31/cv. 4

Prvouka

 • PS str. 51
 • Přečtěte si v uč. str. 56, 57

25. 3. 2021

Český jazyk

 • PS str. 13/cv. 1 a) b) (opakování)

Matematika

 • PS str. 30/cv. 7 – dopočítat
 • PS str. 29/cv. 1, 2 – nejdříve zakryjeme nuly, vznikne příklad, který umíme vypočítat, nakonec nuly opět dopíšeme

Psaní

 • Písanka str. 13 – dokončit (vymyslete co nejvíce dárků)

Čtení

 • Čítanka str. 110, 111 – přečíst

24. 3. 2021

AJ - Zbožínková - 24.3.
Milí žáci,
dnes jsme si na online hodině zopakovali části obličeje a naučili se větu I´ve got (Já mám). Musím vás pochválit za to, jak jste se snažili :) Dnes si nemusíte nic zapisovat.

Jak se dostat do Teams – existuje více způsobů, např. klikněte na tento odkaz:
https://teams.microsoft.com – pro přihlášení potřebujete přihlašovací údaje, kterými se přihlašujete do počítačů ve škole.
Můžete se podívat na video pana učitele Kopřivy.
Po přihlášení už nemusíte nikde vyhledávat třídu, už jsem vám ji vytvořila – v záložce „týmy“ si dáte 3.AB AJ.
Zkuste to, když to nepůjde, tak budeme zatím pokračovat ve škole v pyžamu.

Angličtina 24. 3. Kopecká
Milé děti, dobrý den. Omlouvám se, včera v 18. h jsem opravdu nemohla z důvodu náhlého zdravotního problému v rodině. Přihlášení bude stačit před online hodinou. 

Dnes si prosím, zapište do sešitu  Topic: I´ve got

I´ve got   --  já mám

I´ve got black hair.       Mám černé vlasy.  

I´ve got blond hair.      Mám blonďaté vlasy.

I´ve got blue eyes.       Mám modré oči. 

I´ve got small ears.      Mám malé uši. 

I´ve got big nose.         Mám velký nos. 

V učebnici na str. 35 je říkanka, máte ji na CD v PS, pusťe si ji a říkejte s dětmi. 

Procvičte si v PS na str. 32. 

Český jazyk

 • PS str. 12/cv. 1, 2, 3 (Citoslovce)

Matematika

 • PS str. 30/cv. 1, 2
 • PS str. 30/cv. 7 – pouze 6 příkladů

Psaní

 • Písanka str. 13 – přání opište dle vzoru, jména můžete vyměnit

Čtení

 • Čítanka str. 109 – přečíst

23. 3. 2021

Angličtina 23. 3. Kopecká
Dobrý den, připomínám dnes online hodina.

Pro moji skupinu angličtiny pro online hodiny jsem vytvořila novou třídu s názvem Angličtina Kope,cká.

Posílám všem přihlašovací mail.            https://www.skolavpyzamu.cz/jo5dn

 Prosím, vložte přihlašovací mail na začátku hodiny. Pak je třeba vyplnit jméno žáka. 

Děkuji za součinnost. 

Dnes si na začátku hodiny zopakujeme I like, I don´t like. mám rád, nemám rád.  Potom si procvičíme slovíčka z nové lekce, části obličeje - učebnice str. 32 a 33. Pustíme si příběh na str. 34.

AJ - Zbožínková - 23.3.
Procvič si znovu slovíčka – části obličeje:
Slovíčka (uč. str. 33)
Písnička It´s me

Z prac. sešitu si udělej str. 30. Můžeš nakreslit libovolnou postavu, třeba někoho z rodiny, kamarádů nebo pohádkovou postavu – napiš nad obrázek, koho kreslíš :) 
Do slovníčku si napiš slovíčka z přílohy. Najdeš tam navíc slovíčko head – hlava. 

Ve středu ráno se sejdeme online v 8:00 v místnosti 3.AB AJ.
------------------------------------------

Přidala jsem si vás všechny do Teams. Budu ráda, když si vyzkoušíte přihlášení co nejdříve. Pokud se vám podaří připojit, tak budeme mít online hodiny tam (tento týden ještě přes školu v pyžamu). Přes Teams mohou mluvit i ti, kdo mají jen mikrofon a nemusíme čekat na to, než se někdo přihlásíte o slovo, můžeme si také ukázat obrázky apod. Přihlašovací údaje byste měli mít všichni u sebe, případně mi napište, zjistím. Až se přihlásíte, tak se podívejte do „Týmy“ – místnost 3.AB AJ. Zkuste mi tam cokoliv napsat nebo poslat jen smajlíka, ať vím, že se vám to podařilo :)

Český jazyk

 • PS str. 12/cv. 1, 2
 • Uč. str. 65/cv. 1 na fólii (částice)

Matematika

 • PS str. 30/cv. 3, 5, 6

Psaní

 • Písanka str. 12 – celá strana – místo modrých slov v textu doplňte slova dle Vaší rodiny, pokud nemáte např. sestru – tak spojení vynechte

Čtení

 • Čítanka str. 108 – přečíst

VZKAZ Z DRUŽINY :-) 

 https://www.zssvisle.cz/informace/skolni-druzina/akce-skolni-druziny

22. 3. 2021

Český jazyk

 • PS str. 11 – celá strana

Matematika

 • PS str. 30/cv. 4 – při násobení zakryjte nulu, vznikne příklad, který umíte vypočítat, k výsledku nulu opět dopíšete

Prvouka

 • PS str. 50 – celá

19. 3. 2021

Angličtina 19. 3. Kopecká
Milé děti, minulou hodinu jsme začali novou lekci, lekci 4 Happy faces. 

V učebnici na str. 32 a 33 jsou Polly, Jack a Daisy, podívejte se na obrázek, pusťte str. i písničku, máte ji na CD v pracovním sešitě. Kdo chcete vidět slova k písničce, jsou v učebnici na str. 70, Look at my face - znamená, podívej se na můj obličej.

Na str. 33 jsou části obličeje, přepište si, prosím do sešitu, obrázek i slovíčko. Napište si Topic: Face   Obličej    19. 3. 

Potom nakreslete svůj obličej a popište jeho části. 

Nahrávky z učebnice také najdete v zadání paní učitelky Zbožínkové - obrázek Jacka a pod tím je stáhnout. Vše si poslechněte. 

Někteří jste mi ještě neposlali  projekt I like, cvičení z PS na str. 26 a také test. Pošlete co nejdříve. 

AJ - Zbožínková - 19.3.
Milí žáci, některým z vás jsem psala, ať si doděláte str. 26 a 27 v prac. sešitě, některé úkoly jste neměli správně udělané, podívejte se znovu do zadání. Kdo si chcete opravit, tak pošlete. Nezapomeňte mi poslat test ze 3. lekce (někteří už máte splněno).
Dnes už začneme novou lekci. Co se v ní budeme učit se dozvíte z následujícího videa.
Vše si pusťte. Všechny nahrávky si pak můžete pustit samostatně na následujících odkazech:
Polly maluje svůj obličej
Slovíčka
Písnička
Do šk. sešitu si pak napište:
Topic: My face – Můj obličej  19.3.
My name is... (napiš své jméno).
This is my face.
Nakreslete svůj obličej a popište jeho části. Podívejte se do přílohy na to, jak by to mohlo vypadat. Obrázek mi pak vyfoťte a pošlete.

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • Uč. str. 63/cv. 3 na fólii
 • PS str. 10/cv. 1, 2
  • Cv. 1 do sešitu nepište – do volného prostoru u cvičení 1 napište k předložkám podstatné jméno, např. pod oknem….
  • Cv. 2 – vzpomeňte si, jak jsme si říkali, že pokud se píší slova zvlášť, lze říci mezi předložkou a podstatným jménem vhodné přídavné jméno – tzn. U domu – píšeme zvlášť, protože můžeme říct u krásného domu

Matematika

 • PS str. 34/cv. 1, 3, 6

Prvouka

 • PS str. 49 – celá

 

18. 3. 2021

INFORMATIKA Bartošíková .-  dnes nový úkol není, žáci, kterým nějaký úkol chybí mají prostor na dodělání. 

Český jazyk

 • PS str. 10/cv. 1, 2, 3
  • Definice je v uč. str. 63

Matematika

 • PS str. 34/cv. 4 - výpočty napište do volného prostoru nebo na papír 

Psaní

 • Písanka str. 11 – celá strana

Čtení

 • Čítanka str. 106, 107

17. 3. 2021

Angličtina 17. 3. Kopecká
Dobrý den děti, jen připomínám, že dnes máme online hodinu v 10. 00 hodin. 

AJ - Zbožínková - 17.3.
Milí žáci, posílám vám dnes v příloze test na 3. lekci, najdete jej v různých formátech, vše je stejné. Nic není potřeba tisknout, vše vypracujte do školního sešitu.

Do šk. sešitu si napište: Topic: Opakování 3. lekce 17.3.

Přečtěte si prosím pořádně zadání každého úkolu, ať mi pak neposíláte některá cvičení splněná jen z části. Vyfocený sešit mi prosím zašlete do pátku.

Znovu připomínám, že od některých z vás nemám dosud vyfocené některé strany z prac. sešitu – 3. lekce (strany 20-27). Poslední možnost pro zaslání je tento pátek.

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ zbozinkova@zssvisle.cz 

ZÁJEMCI SE NEZAPOMENOU PŘIPOJIT DO TÝDENNÍ VÝZVY https://drive.google.com/file/d/10VLE_d_OkvXW_LKS29ebvG4BnVGP6mpS/view?usp=sharing

FOTKY JSOU VÍTÁNY :-) 

Český jazyk

 • PS str. 9/cv. 4, 5
  • Cv. 5 do sešitu nepište – pouze do pracovního sešitu (do volného prostoru) vymyslete ke uvedeným slovesům nějaké podstatné jméno, např. sníh taje, slunce svítí…
 • Uč. str. 62/cv. 4 na fólii

Matematika

 • PS str. 34/cv. 2 – dílčí výpočty můžete zaznamenat k příkladům

Psaní

 • Písanka str. 10 – dokončit

Čtení

 • Čítanka str. 104, 105 – přečíst

16. 3. 2021

Angličtina 16. 3. Kopecká
Dobrý den děti, dnes mám pro vás test. Vypracujte a dnes mi ho pošlete. Hodně úspěchů. 

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ kopecka@zssvisle.cz

Český jazyk

 • PS str. 9/cv. 1, 2, 3

Matematika

 • Uč. str. 104/cv. 5 do sešitu – příklady počítejte a zapisujte dle vzoru v zeleném a žlutém rámečku ze str. 103 (nezapomeňte na dnešní datum 16. 3. a nadepsat str. 104/cv. 5)

Psaní

 • Písanka str. 10 – 6 řádků
  • Tam, kde je napsané Diktát: vymysli 3 vlastní slova

Čtení

 • Čítanka str. 103 přečíst – Co všechno musí dělat jako

PRO ZÁJEMCE krátký dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DvLCC_8CY0ugSl-1gEPeiSBSvpx4eaNMsz3UmAJMaDhUN1czMDFLTjI5TkNCUDBQQUgxNDhQWjJaMS4u 

15. 3. 2021

Dobrovolný úkol - týdenní výzva: 

Zapoj se do této týdenní výzvy a splň všechny nebo co nejvíce položek v tomto seznamu během 1 týdne.

Splnění je pouze na vaší poctivosti :-).

https://drive.google.com/file/d/10VLE_d_OkvXW_LKS29ebvG4BnVGP6mpS/view?usp=sharing  

Český jazyk

 • PS str. 8/cv. 2, 3, 4

Matematika

 • uč. str. 103/ cv. 2 do sešitu – příklady počítejte a zapisujte dle vzoru v zeleném rámečku (nezapomeňte napsat dnešní datum 15.3. Nadpis Násobení dvojciferných čísel, na nový řádek str. 103/cv.2

Tělesná výchova

Prvouka

 • PS str. 48 – k vypracování Vám pomůže uč. str. 45 - 47

12. 3. 2021

AJ - Zbožínková - 12.3.
Dnes si v pracovním sešitě str. 73 a 74 nachystej další malou knížku. Jak na to:
Knížka se jmenuje Cheese! By = napiš své jméno
Na každé stránce v knížce máš číslo:
Na str. 2 nakresli potravinu, o které Tina mluví.
Na str. 3, 4, 5 nakresli potraviny a napiš jejich názvy – vyber pokaždé jinou potravinu.
Knížku si i pěkně vybarvi. 
Pokud nevíš, jak knížku vystřihnout a slepit, tak to zatím nedělej, vysvětlíme si v úterý online.

Aby se ti dobře pracovalo, tak si k tomu můžeš pustit některou z písniček/básniček z učebnice.
Happy House Song (písnička začíná na 0:39)
Can you snap?
It´s a red clock
I don´t like coffee

Fotit dnes nic nemusíte. Kdo mi však ještě neposlal stránky 26 a 27 z prac. sešitu, tak na to prosím nezapomeňte, vložte fotky k minulému zadání, děkuji :)

P.S. Doufám, že jste si přečetli zprávu - online hodinu budeme mít v úterý 16.3.

Český jazyk

 • PS str. 7/cv. 4
 • PS str. 7/cv. 5 – podtrhnout v textu pouze přídavná jména
 • PS str. 8/cv. 1

Prvouka

 • PS str. 47 – celá strana (k vyplnění Vám pomůže uč. str. 41)
  • Volně rostoucí rostliny tzn. Jakékoliv Vás napadnou (např. pampeliška, hluchavka, jitrocel, fialka…)

Matematika

Hudební výchova

11. 3. 2021

Matematika

Český jazyk

 • PS str. 7/cv. 1, 2, 3
  • Ve cvičení 1 pouze zkuste vyluštit hádanku a zkuste najít alespoň 1 zájmeno
 • Zájmena = zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují (definice a příklady v uč. str. 59)

Pracovní činnosti

 • Nakresli obrázek na téma: Co jsem dělal/a o jarních prázdninách?

Inf - 11.3. - Bartošíková
Milí třeťáčci, dnes si vyzkoušíte něco těžšího. Vyzkoušíte si rozluštit šifru. V příloze jednu najdete. Pořádně se na to podívejte a luštěte. 
Informatika - 10.3. - INFO pro rodiče, kteří neplní úkoly do informatiky 
Dobrý den,

chtěla bych Vás upozornit, že jste mi v tomto pololetí neodevzdali žádný úkol do informatiky. Protože je neustále distanční výuka, úkoly plnit musíte. Nemyslím si, že by byly tak těžké.  Pokud je plnit nebudete, musím Vás známkovat 5 a to bych moc nerada. Doplňte mi aspoň úkol z 25.2.  Je mi to hloupé, ale i z Informatiky se dá propadnout. 

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

10. 3. 2021

Angličtina 10. 3. Kopecká
Dobrý den děti, dnes nebude online hodina, vše je obsazené. Uvidíme se v pátek v 11. 00 hodin,

Dnes si procvič, co umíš . V příloze je malý testík. Vypracuj a pošli. Bude to na známku.

Také si udělejte v pracovním sešitě miniknížečku na str. 73 a 74. Opakujte slovíčka z celé lekce.


AJ - Zbožínková - 10.3.
Dnes si budeš mít za úkol zopakovat 3. lekci v pracovním sešitě str. 26 a 27. Přečti si pořádně následující pokyny k úkolům, některé věci jsou navíc:

str. 26
1. úkol – Slovíčka si řekni nahlas, napiš jejich názvy pod obrázek anglicky.
2. úkol – Udělej podle pokynů v prac. sešitě.
3. úkol – Udělej podle tohoto poslechu.
4. úkol – Nakresli usměváčky podle toho, zda máš nebo nemáš danou potravinu rád(a) a poté napiš celou větou pomocí I like/I don´t like. Např. I like coffee. I don´t like lemonade. Věty piš kdekoliv pod obrázky.

str. 27
1. úkol – Nemusíš nic vyhledávat. Vyber si 3 slovíčka z nabídky, nakresli a napiš názvy anglicky.
2. úkol – Vyber si některou z potravin, kterou máš rád(a). Nakresli a napiš celou větou.

Úkoly pak vyfoť a pošli, dostaneš za ně známku. Úkoly nemusíš posílat hned, stačí až do pátku. V pátek se uvidíme online v 9:00 přes školu v pyžamu ve třídě 3.AB AJ, zopakujeme si celou lekci a vysvětlíme si, jak udělat další knížku.

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Matematika

Český jazyk

 • PS str. 6/ cv. 3, 4, 5

Psaní

 • Písanka str. 9 – dokončit

Čtení

 • Čítanka str. 102 – Březen – přečíst
   

9. 3. 2021

AJ - Zbožínková - 9.3.
Milé děti, vítám vás po prázdninách.

Dnes si poslechněte příběh o tom, jak tatínek, Jack a Daisy připravovali polévku. Podívejte se na následující video. Příběh si zkuste přečíst nahlas.

Příběh najdete také v učebnici v učebnici str. 28 a můžete si jej pustit tady.

Do slovníčku si pak napište slovíčka z přílohy.

P.S. Na online hodině se sejdeme tento pátek, čas vám ještě upřesním.

Angličtina 9. 3. Kopecká 
Dobrý den děti, odpočinuly jste si o prázdninách?  Váš dnešní úkol bude projekt.

Nejdříve si v učebnici na str. 29 přečtěte text, co má Spike rád, co nemá rád.

Pak vytvořte projekt. Na papír formátu A4 (velký jako učebnice) napíšete nadpis    I like   I don´t like  

Napište 3 až 4 věty, které jídlo máte rádi, 2 věty, které jídla nemáte rádi. Nakreslete ke každé větě obrázek toho jídla. 

Pošlete nejpozději do pátku. Bude to na známku. 

Zitra bude online hodina, v 8. 00 hodin začneme. Věřím, že se to podaří. 

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Matematika

 • Čtvercová síť – PS 2. díl str. 38/ cv. 1, 2
  • Čtverec má všechny strany stejně dlouhé – tzn. Na všech stranách bude stejný počet čtverečků v síti
  • Nezapomeňte jednotlivé strany pojmenovat – body píšeme velkým písmenem  (např. ABCD, KLMN, RSTU…)
  • Cv. 2 -  strany 6 cm = 12 čtverečků v síti na každé straně
  • rýsujeme přesně pomocí vyznačených čar
  • odkaz na videa: 
   • https://drive.google.com/file/d/1DflB1Woix2XmDyRAMmq9za6I_ECbWpVO/view?usp=sharing
   • https://drive.google.com/file/d/1DejfUtPFj7USPuT33p8mV64m0DnxU3jY/view?usp=sharing
  • správné řešení 
   • https://drive.google.com/file/d/14s5454jL05t7sPgCRVCuPcFTMNa65MBP/view?usp=sharing

Psaní

 • Písanka str. 9 – přepsat básničku

Čtení

 • Čítanka str. 95 – Chytrý lhář – přečíst

Český jazyk

 • PS str. 6/cv. 1, 2
 • Přídavná jména – vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí; odpovídají na otázku Jaký? Který? Čí?

8. 3. 2021

Všechny Vás vítám po jarních prázdninách, doufám, že jste nabrali novou sílu a energii :-) 

Prvouka

 • Uč. str. 42, 43 ústně

Matematika

 • PS 2. díl str. 27/cv. 6
 • PS 2. díl str. 27/cv. 4 – POUZE 5 příkladů (opakování zaokrouhlování – při zaokrouhlování na desítky je rozhodující číslo na místě jednotek, při zaokrouhlování na stovky je rozhodující pouze číslo na místě desítek)
 • PS 2. díl str. 6/cv. 3 (pořadí = výsledek) 

Český jazyk

 • PS str. 16/cv. 2 – stačí určit pouze číslo, pád neurčujte
 • PS str. 16/ cv. 1 opakování podstatných jmen + ústně si zopakujte, jak píšeme jména místní a osobní + ústně si zopakujte ohebné a neohebné slovní druhy


26. 2. 2021

Přeji pěkné jarní prázdniny :-)! Hudecová  

Český jazyk

 • PS str. 15/cv. 4
 • Uč. str. 69/cv. 1, 3 ústně
 • Seznamte se s pádovými otázkami – uč. str. 70/cv. 2
 • PS str. 16/cv. 1, 1a) – stačí doplnit pouze číslo, pád doplňovat nemusíte

Matematika

 • PS str. 10/cv. 5
 • PS str. 21/cv. 6

Prvouka

 • uč. str. 40, 41 – přečíst a prohlédnout obrázky

Angličtina 26. 2. Kopecká
Ahoj děti, dnes se naučíme otázku Máš rád?

Do sešitu si napiš Topic: Do you like?

Do you like?     Máš rád?

Do you like cheese?   Máš rád sýr?

Do you like fish?         Máš rád rybu?

Yes.    Ano.

No.     No. 

V učebnici na str. 28 je příběh Soup! Poslechni si ho na tomto odkazu: You tube - happy house 2 unit 3 soup.                                  Potom si ho přečti. Otázku Do you like si můžeš procvičovat doma. Jestli někdo umí anglicky, ptej se jich.   

Příští týden jsou prázdniny, hezky si je užijte a mějte se krásně. 

AJ - Zbožínková - 26.2.
Milí žáci, dnes vás čeká pouze jeden úkol. V pracovním sešitě si udělejte křížovku ze str. 25 a pošlete mi ji. Úkol budete mít oznámkovaný – hlídejte si proto psaní slovíček.

Nezapomeňte, že se dnes ještě můžete nechat vyvolat na tvoření vět – v 8:00 přes místnost 3.AB AJ, s některými jsem domluvená o něco později přes Teams. Opět připomínám, že se nejedná o online hodinu, takže stačí, když přijdou jen ti, kdo chtějí známku. Je však pravděpodobně nutné, aby vám fungovala kamera s mikrofonem, abych vás mohla vyvolat. Přes Teams by měl stačit pouze mikrofon, vyzkoušíme to.

Užijte si prázdniny :)

25. 2. 2021

Inf - 25.2- - Bartošíková
MIlí třeťáčci,

děkuji všem, kteří hledáte. Dnes mám pro vás úkol. Budou prázdniny, takže na to budete mít času dost.  Otevřete si přiložený soubor a odpovězte mi na otázky. Pozorně si je přečtěte a opravdu nemusíte hledat nikde jinde nežna stránkách zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček. 

VIZ. EMAIL PANÍ UČITELKY BARTOŠÍKOVÉ (bartosikova@zssvisle.cz) NEBO ŠKOLA V PYŽAMU.

Český jazyk

 • Číslo:
  • Jednotné číslo – např. 1 srna, 1 pouzdro, 1 knížka
  • Množné číslo: řekneme si více, mnoho: např. mnoho srn, mnoho pouzder, mnoho knih….
 • PS str. 15/ cv. 1, 2, 3
  • Nápověda ke cvičení 1 a) přiřaďte tato zvířata: jelen, liška, veverka, zajíc, bažant, srnec

Psaní

 • Písanka str. 8 – celá strana

Matematika

 • Uč. str. 51/cv. 5, 6 do sešitu - nezapomeňte napsat dnešní datum (25. 2.) a str. 51/cv. 5, 6

24. 2. 2021

Angličtina 24. 2. Kopecká
Dobrý den, děti. Vysílání nám, bohužel nevyšlo. Dnešní úkol máte v PS na str. 25. Vyplňte křížovku a pošlete mi ji. 

AJ - Zbožínková - 24.2.
Do šk. sešitu si zapiš:
Topic: Origins of food – Původ jídla 24.2.
From cows we get milk. Od krav dostáváme mléko.
From fields we get wheat. Z polí získáváme pšenici.
From trees we get apples. Ze stromů získáváme jablka.

V uč. str. 27 si prohlédni obrázky, pusť si následující poslech a zkus zopakovat.
Z prac. sešitu si udělej str. 24, opět si zkus říct věty.
Do slovníčku si opiš slovíčka z přílohy.

P.S. Někteří z vás mi dostud neposlali prac. sešit str. 22 a 23, měli jste jej známkovaný. Kdo neposlal, ten má v bakaláři N (nesplněno). Pošlete co nejdříve.

Moc vás chválím za to, jak jste tvořili věty na online hodině. Na koho včera nevyšla řada a bude chtít také známku za tvoření vět (I like/ I don´t like), tak se připojte v pátek 26.2. do místnosti 3.AB AJ v 8:00. Čekat budu max. 5 minut, pokud se nikdo nepřipojí, tak má smůlu :) Nejedná se o online hodinu, takže kdo už známku dostal, ten už nemusí chodit :) 

Skupina AJ Zbožínková - Na koho v úterý nevyšla během online hodiny řada a bude chtít také známku za tvoření vět (I like/ I don´t like), tak se připojte v pátek 26.2. do místnosti 3.AB AJ v 8:00. Kdo dostal známku, ten už nemusí chodit, nejedná se o online hodinu.

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • PS str. 14/cv. 3, 4
  • Ve cv. 4 – pouze udělejte a) Určete rod podstatných jmen. Označte je barevně jako ve cv. 1
 • Uč. str. 68/cv. 1 ústně

Matematika

 • Uč. str. 51 – oranžový rámeček – viz. video: https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-10/
 • PS str. 6/cv. 6 + nezapomeňte udělat zkoušku
  • Zkoušku – uč. str. 50/cv. 3 – názorná zkouška
 • PS str. 8/cv. 6

Psaní

 • Písanka str. 7 – dokončit

Čtení

 • Čítanka přečíst str. 93 – Mé malířské začátky, str. 94 – O vlkovi a oslu

 

23. 2. 2021

Angličtina 23. 2. Kopecká
Dobrý den děti. Dnes si procvičíte čtení a znalost slovíček. Nejdříve si přečtěte v učebnici na str. 29 jak Spike nakupuje. 

Potom si do sešitu napište téma a také všechno, co je na této stránce

Topic: Food          23.2.

Nakresli si obrázek ke slovíčku

milk                                                         lemonade

soup                                                        cupboard

fish                                                           fridge

K těmto neúplným slovíčkům dopiš chybějící písmena

ce_ _ _ l                ch _ _ _ e               o _ _ n _ _    j _ i _ _               i _ e      c _ _ _ m                    

w _ _ _ r              w _ e _ _ t                b _ _ _ d                          c _ _ e

Nemusíte posílat. 

Český jazyk

 • PODSTATNÁ JMÉNA – uč. str. 68 = jsou to názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů; ukazujeme si na ně: ten, ta, to, ti, ty
  • Pokud ukazujeme TEN = rod mužský (ten chlapec, ten pošťák, ten autobus…)
  • Pokud ukazujeme TO = rod střední (to kuře, to pouzdro, to kolo…)
  • Pokud ukazujeme TA = rod ženský (ta knížka, ta aktovka, ta hračka…)
 • PS str. 14/ cv. 1, 2

Matematika

 • Uč. str. 50/ cv. 2 do sešitu
 • Vynechte v sešitě 1 řádek a napište a vypočítejte tyto příklady:

    57        68        45        33        76         88             98
13      - 12       - 10      -  2      - 15       - 28           - 18

Čtení

 • Čítanka str. 92, 93 – Jak se mají kamzíci.


22. 2. 2021

Prvouka

 • PS str. 46 – celá

Matematika

 • Písemné odčítání – uč. str. 50 – oranžový rámeček
  • Jednotky píšeme pod jednotky, desítky pod desítky, počítáme směrem od jednotek ze zdola nahoru, říkáme si vždy např. 4 a kolik je 7….tři
  • Viz. video https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-10/ 
 • PS str. 6/cv. 4, 5

Český jazyk

 • PS str. 5/cv. 10 b)
 • PS str. 5/cv. 11 – nezapomeňte, že názvy se píší s velkým písmenem
 • PS str. 5/cv. 12


19. 2. 2021

Angličtina 19. 2. Kopecká
Ahoj děti, dnes si napišt do sešitu:  Topic: Origins of food      

From cows we get milk.     Od krav získáváme mléko.

From milk we get yoghurt, butter, cheese and icecream.                                     

   Z mléka získáváme jogurt, máslo, sýr a zmrzlinu.

From fields we get wheat.    Z polí získáváme pšenici.

From wheat we get bread, pasta, cereal, cakes.  

Z pšenice získáváme chléb, těstoviny, cereálie, dorty.

V učebnici na str. 27 to máš na celé stránce nakreslené. 

Zkus si to procvičit v PS na str. 24 - přiřaď potraviny ke třem zdrojům: trees - stromy, fields  - pole, cows - krávy. 

Příští týden ve středu bychom zkusili online hodinu. Ještě vám to upřesním v úterý.


AJ - Zbožínková - 19.2.
Milé děti, jsem moc ráda, že se většina z vás už připojila do naší nové třídy. Kdo to ještě neudělal, tak prosím co nejdříve. Uvidíme se tam v úterý 23.2. v 10:00.

Dnes vás bude čekat hra v uč. str. 26. Potřebujete k ní figurky, hrací kostku a nejlépe i spoluhráče (hrát se dá i bez něj – čtěte dál). Na str. 26 je herní pole. Na začátku se postavíte na start a budete házet kostkou. Figurkou pak přeskočte na dané políčko (jako u Člověče, nezlob se). Vždy si zkuste říct, zda máte rádi danou věc – I like/ I don´t like... Poté hraje spoluhráč.

Pozor – Na herní ploše číhá Otto a říká „Go back to start“ = Jdi zpátky na start.

Pokud nemáte spoluhráče, tak se podívejte nad herní pole. Spike a Ruby ukazují, co mají a nemají rádi. Nachystejte si dvě figurky – jednu pro Spika, jednu pro Ruby. Střídavě hrajte za Spika a za Ruby. Vždy se podívejte, zda danou věc z políčka mají nebo nemají rádi a větu řekněte nahlas.

Kdo vyhraje? Jednoduše ten, kdo nejdříve projede cílem (finish) :) Posílat dnes nic nemusíte, jen nezapomeňte str. 22 a 23 v prac. sešitě, kdo jste to ještě neudělali.

Český jazyk

 • PS str. 4/cv. 8
 • PS str. 5/cv. 9, 10 pouze a)
  • Cvičení 9 do sešitu NEPIŠTE
  • Ve cv. 10 a) – doplňujeme písmena názvů, osob – tedy všude VELKÉ PÍSMENO!

Matematika

 • Uč. str. 49/cv. 7 – opište do sešitu pouze čísla kilometrů pod sebe a vypočítejte pomocí písemného sčítání (jednotky píšeme pod jednotky, desítky pod desítky; počítáme ze spodu nahoru, směrem od jednotek)
 • Bude to vypadat takto,
  Př. 36
        28
 • Nezapomeňte na dnešní datum 19.2., na nový řádek str. 49/cv. 7

Prvouka

 • PS str. 45 – celá strana, k vyplnění Vám pomůže uč. str. 37
  • Naučte se poznávat houby
  • Ve cvičení s domečkem nakreslete houbu dostatečně velkou


18. 2. 2021

Psaní

 • písanka str. 7 – 4 řádky

Český jazyk

 • PS str. 4/cv. 4, 5, 6, 7

Matematika

 • PS str. 6/cv. 1, 2

Inf - 18.2. Bartošíková
Milí třeťáčci, 

minulý týden, jste se mohli podívat jaká jste našli malinká zvířátka. Já našla také zajímavá zvířátka a vy zkusíte najít jejich jméno. Tento úkol je nepovinný ale pokud už si nebudete chtít hrát hry na telefonu, můžete zkusit hledat. Prosím, sami, nechte rodiče odpočinout. Od každého zvířátka máte dvě fotky.

VIZ. ŠKOLA V PYŽAMU NEBO EMAIL PANÍ UČITELKY bartosikova@zssvisle.cz

17. 2. 2021

AJ - Zbožínková - 17.2.
Dnes budete mít za úkol si opakovat slovíčka. Z prac. sešitu si udělejte str. 25.

Zkuste si opět u všech věcí říkat, zda je máte a nemáte rádi (I like/ I don´t like)

Protože nám distanční výuka trvá už hodně dlouho, tak bych se s vámi ráda viděla online. Založila jsem pro nás novou třídu (jmenuje se 3.AB AJ), která je jen pro mé angličtináře. Není totiž jiná možnost, jak se sejít s třídou A i B najednou. Zkuste prosím kliknout na následující odkaz. Uvidíme, jak rychle se vám podaří přihlásit a podle toho si naplánujeme, kdy se sejdeme :) Úkoly vám budu posílat dále přes tuto třídu, ne přes nově založenou, ať máte vše pohromadě.


Angličtina 17. 2. Kopecká
Dobrý den, děti. Moc mě mrzí, že mi nešel zvuk. Nevím, proč. Zkusím to do příště spravit. 

Napište mi, jestli jste mě aspoň chvilku slyšely. Já vás neslyšela. 

Dnes si napište do sešitu:    Dopíši vám dnes, ale později. Mám teď další online hodinu. 

Český jazyk

 • PS str. 3/cv 2, 3
 • PS str. 3/cv. 1 – POZOR: do sešitu nic nepište – pouze do obrázku vepište názvy některých podstatných jmen, které můžeme vidět – alespoň 8
 • Poznámka ke cvičení 3: vždy si řekněte nějakou číslovku např. dvě sochy, nebo si řekněte slovo mnoho/hodně např. mnoho soch 

Psaní

 • psaní str. 6 – dokončit

Matematika

 • uč. str. 49 oranžový rámeček
  • jednotky píšeme pod jednotky, desítky píšeme pod desítky; počítáme směrem od jednotek ze spodu směrem nahoru, viz. video
  • https://drive.google.com/file/d/1Q5J9coiB_TrTa8ptpSryy7WoBktPLMUB/view?fbclid=IwAR3NsIPy86F2THo9sq9fPmqzmIZWMODdRmKvXOk5M1MxEamsBFaaV1ITPSg
 • uč. str. 49/cv. 5 do sešitu (nezapomeňte na dnešní datum 17.2., na nový řádek napište str. 49/cv. 5)
 • pod tímto cvičením vynechte 1 řádek a napište a vypočítejte další příklady:

68           56           47           14           25           33
13           17           18           18           15           29


16. 2. 2021

AJ - Zbožínková - 16.2.
Zopakuj si znovu básničku z učebnice str. 25.

Do školního sešitu si napiš:
Topic: Like 16.2. 
I like = Mám rád(a)
I don´t like = Nemám rád(a)
I like milk. Mám rád(a) mléko.
I don´t like coffee. Nemám rád(a) kávu.
Napiš si o sobě, co máš a nemáš rád(a). Pokud budeš chtít, tak si můžeš nakreslit i obrázek.
I like...
I don´t like...

Z prac. sešitu si udělej str. 22 a 23. Všechny věty zkus přečíst nahlas. Obě stránky vyfoť a pošli. Pokud budeš mít vše správně, tak dostaneš jedničku.


Angličtina 16. 2. Kopecká
Dobrý den děti, dnes si zapište do slovníčku (AJ Slovníček) slovíčka 3. lekce. Najdete je v pracovním sešitě na str. 81 / Unit 3 -tady jsou jen tři a další slovíčka na str. 82. Pište je po částech, nemusíte je napsat najednou. 

V PS na str. 23 napište, jestli děti mají rádi jídlo, které mají před sebou na stole. Dopisujte I like - mám rád  nebo            I don´t like  - nemám rád. neposílejte. 

Zítra budeme mít online hodinu od 8. 00 do 8. 30 hod. Těším se na vás. 

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTRUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ

Český jazyk

 • Uč. str. 54/cv. 1 NAUČTE SE VYJMENOVAT, JAK JDOU SLOVNÍ DRUHY ZA SEBOU A ROZTŘÍDIT JE NA OHEBNÁ A NEOHEBNÁ
  • Ohebná = mění svůj tvar, např. škola, škole, školy
  • Neohebná = nemění svůj tvar
 • PS 2. díl (!) str. 2/cv. 1, 2, 3
  • Opakování slovních druhů:
   • Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
   • Přídavná jména: jsou vlastnosti osob, zvířat a věcí; ptáme se na ně: Jaký? Který? Čí?
   • Zájmena: zastupují podstatná jména: např. já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, můj, tvůj, jeho, její, naše, vaše, ten, ta, to, ti, ty, kdo, co, jaký, který, čí, někdo, každý, žádný
   • Číslovky: veškerá čísla
   • Slovesa: říkají co osoby, zvířata a věci dělají, co se s nimi děje: např. běhá, jezdí, křičí, pádí…..
   • Předložky jsou před slovem: za, do, s, ke, v, od….
   • Spojky spojují slova nebo věty: a, aby, když, kdyby, že….

Matematika

 • Uč. str. 48/ cv. 2 do sešitu – nezapomeňte dnešní datum 16.2., nadpis Písemné sčítání, na další řádek napíšeme str. 48/cv. 2 (podtrháváme pomocí pravítka)
 • Pod těmito 6 příklady z učebnice vynechejte 1 řádek a napište a vypočítejte další příklady:

63        46      14     82     71     22
24        13      11     14     27     76

Psaní

 • písanka str. 6 – 4 řádky - přepsat text se správnými slovy

Čtení

 • čítanka str. 91 – přečíst

15. 2. 2021

Český jazyk

 • PS str. 41/cv. 2, 3
 • Uč. str. 52/cv. 3 na fólii

Matematika

 • Písemné sčítání – uč. str. 48
 • Jednotky píšeme pod jednotky, desítky píšeme pod desítky, podtrhneme čárou. Počítáme (sčítáme) ze spodu nahoru směrem od jednotek. Viz. videa.
 • PS str. 5/cv. 4, 7
 • https://drive.google.com/file/d/1ZK_JC77G7qbuW27mt3ZJNje9y-siPOeE/view?fbclid=IwAR0_aTXDRrnxdfDSpOEdY3e5QhkQCUNLEloNQLl0mhbFFNLVCxtr1Id5wqA
 • https://drive.google.com/file/d/1Q5J9coiB_TrTa8ptpSryy7WoBktPLMUB/view?fbclid=IwAR0_rvQEqtx6YNFYtMmG1MhR-xu-1TXUK4IJDzL7B_7-og-9oBta0JnQo8c

Prvouka

 • PS str. 44 – celá strana
  • ve cv. 1 vymyslete nebo se zkuste podívat do nějaké knížky, na internet nebo se zeptejte rodičů na názvy nějakých hub, rostlin a živočichů – pracujte s učebnicí na str. 36
  • malá nápověda ke cvičení s kašpárkem: 1. doplňte souznačné slovo k rozšiřování, zvyšování počtu, reprodukce; 2. napoví obrázek dvě; 3. doplňte souznačné slovo ke slovu měnit se

12. 2. 2021

Angličtina 12. 2. Kopecká
Dobrý den děti, dnes si zkuste zahrát hru. je v učebnici na str. 26. Budete potřebovat hrací kostku a figurky.

Podívejte se, jak to hrají Spike. Spike hodí kostkou a jde o tolik políček dopředu, kolik má na kostce. Na hracím plánu jsou potraviny. Pokud to jídlo má Spike rád, řekne I like bread, mám rád chleba. Ruby řekne Have another turn, hrej ještě jednou.  Jestli jídla, na kterém stojí Spikova figurka Spike nemá rád, řekne I don´t like. Ruby řekne My turn. jsem na řadě.    A hraje Ruby. Tak postupují až do cíle (Finish).

Zkuste si hru zahrát s někým doma. 

V PS na str. 20 udělej cvičení. Napiš, co mají děti rádi a co rádi nemají. 

AJ - Zbožínková - 12.2.
Dnes si prohlédni v učebnici str. 25, najdeš tady názvy různých nápojů. Podle obrázku nápoje určitě poznáš, případně se podívej do přílohy.
Naučíme se říkat, co máme a nemáme rádi. Je to velmi jednoduché :)

I like = Mám rád
I don´t like = Nemám rád

Pusť si tady básničku z učebnice. Nejdřív ji zkus jen poslouchat. V každé sloce se opakují první dva řádky. V dalších dvou vždy uslyšíš jiný nápoj (for me = pro mě).
Básničku si zkus několikrát nahlas zopakovat.

Poté si zkus říct anglicky celou větou, které nápoje máš nebo nemáš rád(a). Např.: I like milk. I don´t like coffee.
Pak si v uč. otoč na str. 23. Opět zkus říct celou větou, které potraviny z obrázku máš a nemáš rád(a).

Do slovníčku si zapiš slovíčka z přílohy.

Pokud chceš, tak si pusť následující video. Kdo si asi nejvíce pochutnal? :)

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • PS str. 40/cv. 3
 • PS str. 41/cv. 1
 • Uč. str. 52/cv. 2, 4 na fólii

Matematika

 • PS 1. díl str. 43/cv. 2, 3, 4, 5, 6
 • Opakování jednotek: čísla na pravítku jsou uvedená v centimetrech, 1 cm = 10 mm, 2 cm = 20 mm…..nezapomeňte ve cvičení 2 převést milimetry na centimetry
 • Měření délky: učebnice str. 115: nulu na pravítku přikládáme ke krajnímu bodu na přímce – měříme přesně, pravítko přiložíme těsně pod úsečku, naměříme potřebnou délku a zaznačíme druhý krajní bod
 • Zkratky jednotek vycházejí z názvů – zvýrazněná písmena: 1 milimetr – mm, 1 centimetr – cm, 1 decimetr – dm, 1 metr - m
 • přikládám správné řešení, na škole v pyžamu jsou videa, jak rýsovat https://drive.google.com/file/d/1UUkgg0g4c3LfDaTqM2PFbyZzHzAa7Ybm/view?fbclid=IwAR3rh-4R6zppE4W5t_2aoWAZZZ0O-xCvERiFTJDB7S8UVzQ97eG6YMoPTAA

Prvouka

 • PS str. 43 – celá
  • ve cv. 1 a) vyberte: zataženo, polojasno, slunečno, déšť, bouřka, sníh; za b) pokuste se vyplnit všechny 3 rámečky
  • ve cv. 2 vyberte: rybník, řeky, potoka
  • ve cv. 3 např. kočka – dýchá vzduch

11. 2. 2021

Český jazyk

 • PS str. 39/cv. 4 – opakování Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí, ukazujeme si na ně ten, ta, to, ti, ty
 • PS str. 40/cv. 1, 2

Matematika

 • Chvilku se budeme věnovat zase geometrii – budeme k tomu potřebovat PS 1. díl
 • Budeme také potřebovat pravítko a ostrouhanou tužku!
 • Nezapomeňte, že rýsujeme tence a pomocí pravítka, jednou (nepřerušovanou) čarou
 • PS 1. díl str. 42/ celá strana (cv. 1, 2, 7 vyznačte barevně pomocí pravítka – úsečky tvoří tělesa; cv. 6 – úsečka je pouze od jednoho bodu k druhému, můžeme říci, že je „useknutá“, proto body ležící za nebo před body úsečky neleží na dané úsečce – př. Bod G leží, ale bod C neleží)
  • jak vypadají úsečky se podívejte do učebnice na str. 115
  • úsečky mají vždy 2 krajní body
  • úsečku rýsujeme na přímku, body nanášíme na přímku – vždy si necháme kousek přímky „trčet“, nikdy neznačíme bod hned z kraje přímky
 • přikládám správné řešení https://drive.google.com/file/d/1RBrvAaPknyZPg_3bchyqvFZI6_T72a9N/view?fbclid=IwAR3c4GXLGIfyNMMO14TWc-1jxMUXDzXbY0Pc2FN-F6ZVNVYWw9gYybXJCgs
 • na školu v pyžamu jsem nahrála videa ke správnému vypracování (DOPORUČUJI!)

Čtení

 • čítanka str. 90 – přečíst

Inf - 11.2. - Bartošíková
Milí třeťáčci, 

jsou mezi vámi opravdové šikulky. Našli jste spoustu zvířátek. Všechna jsem vám dala do jednoho souboru, ať se na ně můžete podívat. 

Musím moc pochválit Viktorka, protože on si udělal svůj vlastní soubor. Také Vám ho přikládám. 

Mezi nejmenší patří ta rybička, ale netopýrek a chameleon jsou kouzelní. 

Nemusíte dělat nic, jen se podívejte. 

SOUBORY JSOU K ZOBRAZENÍ NA ŠKOLE V PYŽAMU, DOPORUČIJI

10. 2. 2021

AJ - Zbožínková - 10.2.
Napiš si do šk. sešitu:
Topic: Do you like? 10.2.
Do you like...? Máš rád...?
Do you like cheese? Máš rád sýr?
Do you like pasta? Máš rád těstoviny?
Yes. Ano.
No. Ne.

V pracovním sešitě si udělej str. 21. Poslechni si tady, co Spike má a nemá rád, podle toho nakresli, zda se usmívá nebo mračí.
Poté si zkus nahrávku pustit znovu a vše zopakovat.

Dobrovolné - Pokud budeš chtít, tak si pusť veselou písničku o tom, jaké by to bylo smíchat různá jídla . Co třeba brokolicová zmrzlina, chutnala by ti? :) U písničky si můžeš pustit titulky. V písničce zazní delší odpovědi na otázku: Yes, I do. = Ano, mám rád(a). No, I don´t. = Ne, nemám rád(a).

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • Uč. str. 51/cv. 2 na fólii
 • PS str. 39/cv. 2, 3  - nezapomeňte, že jména se píší s velkým písmenem

Matematika

 • PS str. 23/cv. 4, 5
 • PS str. 25/cv. 4

Psaní

 • Písanka str. 5 – prohlédněte si první pohlednici, do druhé pohlednice napište dle zadání do příslušných řádků:
  • Na první řádek: Oslovení – např. Spolužák/Kamarád/Pan …
  • Na druhý řádek: Jméno + příjmení
  • Na třetí řádek: název ulice
  • Čtvrtý řádek: název města
  • Do volných kolonek: PSČ

9. 2. 2021

Angličtina 9. 2. Kopecká
Ahoj děti, dnes si poslechneme a přečteme příběh v učebnici na str. 24. 

Nejdřív si prohlédni obrázky a pojmenuj všechny postavy a věci, které v příběhu vidíš. Vezmi si sešit, napiš si Topic: Story Be careful !  a napiš si vše, co umíš pojmenovat. 

Potom si pusť video, odkaz najdeš v zadání paní učitelky Zbožínkové pro druhou skupinu. Dále pracuj podle pokynů, které má napsané paní učitelka Zbožínková. 

Pěkný poslech. 

AJ - Zbožínková - 9.2.
Do šk. sešitu si napiš:
Topic: Story – Příběh 9.2.

V uč. str. 24 si prohlédni obrázky. Do sešitu si napiš všechny věci a postavy, které vidíš na obrázcích. Podaří se ti napsat celkem 8 slov? V příloze vše najdeš, zkontroluj si a případně doplň :)

Pusť si následující video. Poslouchej, co si myšky povídají. Na konci to uvidíš i napsané.

Poté si pusť tento poslech a zkus vše zopakovat.

V příběhu zazněla otázka Do you like...? Zkus si ji zapamatovat, budeš ji potřebovat na příště.

PRO ZOBRAZENÉ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • Uč. str. 51/cv. 1 přečíst bubliny + zapamatovat
 • Uč. str. 51/cv. 4 na fólii
 • PS str. 39/cv. 1 (nezapomeňte na 1 a)

Matematika

 • PS str. 23/cv. 1, 2, 3

Psaní

 • Písanka str. 4 dokončit

Čtení

 • Čítanka str. 88, 89 přečíst  - Únor, Zimní hádanky – přečíst


8. 2. 2021

Český jazyk

 • PS str. 38/cv. 3, 4
 • Uč. str. 50/cv. 4 na fólii

Matematika

 • PS str. 22/ cv. 1, 2, 3, 5

Prvouka

 • PS str. 42 – ze cvičení 2 vyberte vhodná slova, která patří svým významem do vět ve cvičení 1 (ke slovům ve cv. 2 dopište i číslice, kam slovo doplníte)

 

5. 2. 2021

Angličtina 5. 2. Kopecká
Dobcvičit sý den, dnes se naučíme říkat, že něco máme rádi a něco nemáme rádi. Slouží k tomu sloveso LIKE, vyslovuj laik.

Do sešitu si napište:  Topic:  I like

I like  - mám rád      (můžete si nakreslit smajlíka)

I like cheese.   Mám rád sýr. 

I don´t like   -  nemám rád     (můžete si nakreslit mračouna)

I don´t like fish.   Nemá  rád rybu.

Procvič si v učebnici na str. 25, je tam říkanka. Poslouchej říkej si a ukazuj si na obrázky. 

Procvičit si to můžeš také v zadání paní učitelky Zbožínkové, klikni na hledání dvojic a psaní slovíček.

Ať se vám daří. 

AJ - Zbožínková - 5.2.
Zopakuj si nová slovíčka podle uč. str. 23 a tohoto poslechu.

Z pracovního sešitu si udělej str. 20.

Procvič si slovíčka tady:

Hledání dvojic.

Psaní slovíček (klikni vždy na políčko, kam chceš psát a slovíčko dopiš).

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ

Český jazyk

 • PS str. 38/cv. 1, 2
 • Uč. str. 50/cv. 2 na fólii

Prvouka

 • PS str. 41 – celá strana, cvičení s knížečkou je dobrovolné  

Matematika

 • PS str. 21/cv. 2, 3, 4

 

4. 2. 2021

Český jazyk

 • Uč. str. 49/cv. 3 přepsat do sešitu + vyznačit modře měkké i/í a červeně tvrdé y/ý (nezapomeňte na dnešní datum 4. února a nadpis Procvičování, na nový řádek nezapomeňte napsat str. 49/cv. 3)

Matematika

 • PS str. 20/cv. 4, 5, 6
 • PS str. 21/cv. 1

Psaní

 • Písanka str.  4 – 4 řádky

Čtení

 • Čítanka str. 86, 87 – přečíst

Inf - 4.2. - Bartošíková
Milí třeťáci,

děkuji Vám za odpovědi, jste moc šikovní, všem kteří mi správně odpověděli píši jedničku do dalšího pololetí. (práci mi zapomněli odevzdat: Wiliam, Erik, Filip, Natálka, Lukáš, Linda, Vanessa, Vendulka, Honza S., Adélka)

Další úkol bude soutěž. Najděte na internetu nejmenší zvíře světa. Může to být cokoliv kromě hmyzu. 

Napište mi, jak se jmenuje a jak je velké. Můžete přidat i obrázek, pokud to sami zvládnete. A já vám příští týden ukážu, co jste našli a kdo vyhrál.

3. 2. 2021

AJ - Zbožínková - 3.2.
Dnes začneme novou lekci. Podívej se na následující video.

Pokud chceš, tak si pak můžeš nová slovíčka samostatně pustit i tady (obrázky jsou v uč. str. 23),

Do slovníčku si napiš slovíčka z přílohy.


Angličtina 3. 2. Kopecká
Ahoj děti, jak vám to včera šlo? Dnes si slovíčka procvičte v pracovním sešitě na str. 20. Podívej se na seznam věcí v bloku a podívej se vedle na potraviny. Fajfku dej k těm potravinám, které na obrázku jsou.

Do slovníčku si napiš Lekce 3 a napiš si tam tato slovíčka:   

fish               (fiš)             ryba 

cheese         (číz)             sýr

yoghurt       (jogrt)          jogurt

bread           (bred)         chléb

rice               (rais)           rýže

pasta            (pásta)       těstoviny

milk               (milk)         mléko

tea                 (tí)              čaj

lemonade     (lemoneid)   limonáda

water             (wotr)         voda

coffee            (kofí)           káva

I like               (ai laik)       mám rád

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ 

Český jazyk

 • PS str. 37/cv. 3 + vybarvit červeně rámeček + přečíst + zapamatovat
 • Uč. str. 49/cv. 4 na fólii pouze doplnit
 • Uč. str. 50/cv. 1 přečíst a zapamatovat
 • Nezapomeňte si opakovat všechny již naučená vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná

Matematika

 • PS str. 19/cv. 4, 5
 • PS str. 20/cv. 1, 2, 3

Psaní

 • Písanka str.  3 – dokončit celou stranu

Tělesná výchova

 • Nezapomeňte jít ven a proběhnout se, projít se nebo projet se na koloběžce smiley

Výtvarná výchova

 • Namalujte mi jakýkoliv obrázek, co Vás napadne – třeba co celý den děláte, kde jste byli o víkendu apod., techniku nechám na Vás, dejte si záležet smiley

Hudební výchova

 • Nezapomeňte oprášit své hlasivky a zazpívejte si nějakou oblíbenou písničku smiley

2. 2. 2021

AJ - Zbožínková - 2.2.
Milí žáci, vítám vás ve 2. pololetí. Dnes budete mít jen jeden úkol – v prac. sešitě na str. 71 a 72 vás čeká další Tinina knížka. Knížku si doporučuju nejdříve vystřihnout a nalepit, ať víš, jak jdou stránky za sebou.

Co bude tvým úkolem? Tina na obrázcích nese knížky. Nejdříve jednu (červenou, to už tam máš napsáno), pak si bere další a další, až jí nakonec knížky spadnou. Ty máš za úkol knížky vybarvit a napsat barvu anglicky. Pozor, každá knížka bude jinou barvou. Nemusíš nic posílat, knížku si ale schovej a pak přines do školy. Můžeme se pak podívat, jestli nemáš stejné barvičky, jako některý tvůj spolužák :)


Angličtina 2. 2. Kopecká
  Téma: Lekce 3   I´m hungry    Mám hlad

Učebnice str. 22, 23 Podívej se na obrázek, co děti dělají.  Poslechni si slovíčka  - poslech 33, 34  a písničku - 35

čti a opakuj slovíčka na str. 23. Tato slovíčka si napiš do školního sešitu anglicky, česky a nakresli k nim obrázek.  

Téma je název lekce. Text písničky najdete v učebnici na str. 70. 

PRO ZOBRAZENÍ PŘÍLOH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNOU VYUČUJÍCÍ

Český jazyk

 • PS str. 37/ cv. 2

Matematika

 • PS str. 19/cv. 2, 3, 6

Psaní

 • Písanka str.  3 přepsat básničku

Čítanka

 • Čítanka str. 85 – přečíst


1. 2. 2021

Český jazyk

 • PS str. 36/ cv. 8 – věty musí obsahovat slovo, kde po M píšeme tvrdé y/ý nebo i/í
 • Uč. str. 48/cv. 9 na fólii
 • Uč. str. 49/cv. 1 přečíst a zapamatovat příbuzná slova, umět je vyjmenovat
 • Uč. str. 49/cv. 2 na fólii
 • PS str. 37/cv. 1

Matematika

 • Uč. str. 71/cv. 4 – vypočítat celé cvičení do sešitu, nezapomeňte zaokrouhlit všechny příklady, nezapomeňte napsat správné jednotky (t = tuny; kg = kilogramy; g = gramy) – cvičení přepište do sešitu s dnešním datem 1.2., na druhý řádek nezapomeňte napsat str. 71/cv. 4
 • PS 2. díl str. 19/cv. 1

Psaní

 • Písanka str. 1, 2

Prvouka

 • PS str. 40 – celá stránka (kromě cvičení 4), ve cv. 3 namalujte planety dle své vlastní fantazie, jak by mohly vypadat
 • K vyplnění Vám pomůže uč. str. 32-35
 • Naučte se planety vyjmenovat